бөөний үйлдвэрлэлийн тээрэмдэх хоолойн тээрмийн хоолой