идэвхжүүлсэн нүүрстөрөгчийн эргэлтийн зуухны загвар