шохой доломит үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч