shanghai dxn te tile co ltd болон эгчийн асуудал эрхэлсэн хаяг