жижиглэн худалдааны борлуулагчдын ур чадварын анкет