м-ээс тонн бутлуур нь Малайзын стандартыг ажиллуулдаг