дээж хамтарсан үйлдвэр байгуулах гэрээний карьерын олборлолт