колката соронзон орны тусгаарлагчийн урсгалын диаграмм