бөмбөлөгт тээрэм хурдасгагч газрын гипс хурдасгуур