аж үйлдвэрийн эмх замбараагүй байдал дунд desmond sacco