шүүлтүүр диск бөмбөг алтны хүдэр шүүлтүүр диск бөмбөг алтны хүдэр нийлүүлэгчид ба ману