анхан шатны хоёрдогч гуравдагч шатны ажил мэргэжлийн жишээ гэж юу вэ