Бразилийн цагаан тугалга хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн үнэ