үр дүнтэй өрөмдлөг хийхэд ашигладаг api стандарт өрөмдлөгийн кроссовер дэд