германы төмрийн хүдрийн ашигт малтмалын баяжуулалтын талбайнууд