тээрмийн зангилааны нунтаглах үйл ажиллагааны чичиргээ