хүрэн нүүрсний хийц нь олон улсын системд шүүлтүүрийн дискний үйлдвэрлэлд ашиглагддаг