АНУ дахь хатуу ашигт малтмалын олборлолтыг санхүүжүүлэх