шинэ meand ico-ийн тэжээлийн эх үүсвэр болох поташ